Töövõimetuslehe avamiseks tuleb perearstikeskusega ühendust võtta haigestumise päeval. Tagantjärele töövõimetuslehte ei väljastata, välja arvatud juhul kui Teil on olemas muu haigestumist tõendav dokument:

  • Kiirabikaart, haigla või EMO väljavõte.

Kui hiljem selgub, et Te töövõimetus- või hoolduslehte ei vaja, teavitage sellest oma pereõde, et ta saaks töövõimetuslehe annuleerida.